ALIVE KIDS
VISIT OUR FACEBOOK PAGE
OTHER INTERESTING SITES

Καλωσορ?σετε, και ευχαριστο?με για το ενδιαφ?ρον που δε?χνετε για το ΣΧΗΜΑ sport & dancing.

Με εμπειρ?ες απ? το 1996 ?ως σ?μερα, ?χουμε δημιουργ?σει μια ιστορ?α γ?ρο απ? τον χορ? και τους χορευτ?ς σε ?λα τα επ?πεδα.

Δεν ?χει σημασ?α αν ξεκιν?ς σ?μερα ? αν ?χεις εμπειρ?ες.Οι εκπαιδευτ?ς μας εργ?ζονται επαγγελματικ?, ο κ?θε ?νας στον τομ?α του, και φ?ρνουν με ?λη τους την αγ?πη, τις γν?σεις και τις εμπειρ?ες τους μ?σα στην τ?ξη.


Το ΣΧΗΜΑ sport & dancing σας προσφ?ρει δι?φορα προγρ?μματα για ?λες τις ηλικ?ες και ?λα τα γο?στα, συμπεριλαμβανομ?νου ειδικο? προγρ?μματος για παιδι? 4-5 χρον?ν καθ?ς και για εσ?ς που θ?λετε στον γ?μο σας να πρωτοτυπ?σετε.

  • Ο χορ?ς ε?ναι μια μοναδικ? ευκαιρ?α ?σκησης, ?κφρασης και δημιουργ?ας.
  • Προ?γει την κοινωνικ?τητα, την ομαδικ?τητα, τον αλληλοσεβασμ?
  • Βελτι?νει τη στ?ση του σ?ματος
  • Βελτι?νει το καρδιοαναπνευστικ? μας σ?στημα
  • Βοηθ? στην απ?λεια β?ρους
  • Βελτι?νει τη δι?θεση


Σας ευχαριστο?με ξαν? που επιλ?ξατε το ΣΧΗΜΑ sport & dancing και κρατ?στε μας εν?μερους για ?τι  θα ?κανε την χορευτικ? σας εμπειρ?α, κοντ? μας, πιο ευχ?ριστη.

 

 
????????? ???????
????????????